Как да Разпределяме Времето?

time management

Как да разпределяме времето?

Какво ще научиш в тази статия?

 • Защо времето е важно
 • Кое е важно, кое е спешно
 • Как да разпределяме времето си чрез принципи, а не емоции

 

Времето е ценно. Времето е единият от ресурсите,  който, когато бива комбиниран с енергия, е главен отговорник за създаването. Създаването е единият от двигателите на модерното общество. Той е и единият от двигателите на еволюцията, без която нямаше да имаме обществото, в което живеем днес. 

Когато гледаме на нещата по този начин и разгледаме уравнението по – долу, можем да стигнем до извода, че времето е изключително важен ресурс. Добави към уравнението и факта, че времето постоянно изтича и в един момент то просто ще свърши (твоето лично такова), мисля, че е редно всеки един от нас да преосмисли как точно „харчи“ този ресурс.

Време + Енергия = Стойност

Тик – так, тик – так – времето тече.

Най – тъжното нещо е да знаеш, че времето ти скоро изтича, но да не можеш да направиш нищо по въпроса за получаването на това, което си искал. Животът ти е към края си, т.е. – времето е почти похарчено, но, или не е било харчено по подходящ начин, или не е било комбинирано със съответните действия (енергия). 

 

Никой не е дошъл на този свят, за да живее безцелно и просто в един момент да си отиде, без да е направил някаква промяна и да е оставил своята следа. Какво ще те различи от поредния „обикновен“ човек? С какво ще бъдеш запомнен? Какво искаш да кажат хората за теб на погребението ти. Защо? Отговори на тези въпроси и ще разбереш каква е твоята значимост на живота ти. Твоята значимост вече е определена, ти просто трябва да се вслушаш в истинското си „аз“. Ако човек няма чувство за дълбока значимост, то най – вероятно няма и да оцени престоя си в човешкото тяло.

Предпочитам смърт пред посредственост. Това е нагласата ми на мислене. Това трябва и да е твоята.
 

Важно и спешно

Обичам семплите нещата, защото те са тези, които работят и вършат работа. Изхождайки от това, нека разделим действията на две: важни и спешни. Нека и дефинираме кои действия са важни и кои – спешни:

Важни действия:

Това са действия, които директно се „прикрепят“ към  твоята роля в живота, която е определена от твоята главна мисия, която от своя страна е определена от твоята значимост. Накратко: действия, които те приближават една стъпка по – близо до осъществяването на целите ти, водещи до успеха, в което и да е твое начинание.  Следователно, всяко едно деяние, което ще допринесе, дори и минимално, за изпълването на целите ти, е важно.

Спешни действия:

Действия, които трябва да предприемем веднага и на момента. Много често са свързани с изпълняването на задания, свързани с целите на някого другиго и/ или ако не се свършат на момента, могат да доведат до проблем, който директно ще попречи постигането и на нашите цели, „закачени“ към нашата значимост и главна мисия в живота.

 

 

След като разделихме дейностите, които вършим и ултимативно изпълват нашето време, на 2 главни типа, можем и да стигнем до принципите, чрез които да класифицираме действията на 4 категории. Всяка категория е комбинация от спешно и полезно.

 

Как да разпределим времето си чрез принципи, а не емоции?

 

Ако взимаме решения, които са базирани на факти и принципи, а не на емоции – е по-вероятно да вземем правилното решение.

В случая, за да приложим принципи в разпределянето на действията си, трябва да ги разделим на „категории“, както е илюстрирано в квадрантите по – горе, за да можем да класифицираме действията според ситуациите в нашето ежедневие.

Квадрант 1: Важно и спешно

В тази графа спадат действия, които трябва да предприемем на момента (спешно), които ако не бъдат предприети, ще доведат до проблем, който ще възпрепятства постигането на това, което е важно за нас. Дейностите в тази графа не носят директна стойност към нашите цели/ нашата мисия, но неизпълнението им ни пречи в постигането на това, което е важно за нас. Примери за това са:

 • Работа (ако не отида на работа, няма да мога да си платя наема и ще имам проблем)
 • Спешно обаждане за мийтинг (ако не отида на мийтинга, няма да сключа сделката и ще имам проблем)
 • Трябва да взема детето от детска градина СЕГА (ако не взема детето, ще имам проблем)
 • Трябва да свърша тази задача на работа СЕГА (ако не я свърша, ще имам проблем).

Повечето от нас често ще се озоват в поне една ситуация в квадрант 1, защото на всеки ще се наложи да вземе контролно в училище (за което имаме срок да се подготовим), изпит (същата причина), ще трябва да работим (повечето хора ще имат нужда от да работят за друг, освен ако нямат готови средства), ще трябва да се справят с проблеми, които трябва да бъдат решени на момента. Целта е дейностите в тази графа да се сведат до минимум, за да имаме повече място за квадрант 2.

 

Квадрант 2: Важно, но не е спешно

В тази графа влизат дейности, които пряко допринасят към осъществяването на целите (важно), но не са притиснати от времето (не е спешно). Примери за това са:

 • Личностно развитие (спомага директно за малките цели)
 • Изпълняване на малки цели (доближаване до голямата цел и изпълняване на мисията)
 • Превенция (на действия, които могат да изникнат в квадрант 1)
 • Изграждане на позитивни емоционални „депозити“ (връзки с роднини, бизнес съдружници, колеги – пряко допринасят към постигането на малките цели и мисията)
 • Нови възможности (пряко или косвено допринасят за постигането на целите и/ или мисията)
 • Рекреационни дейности (подпомагат да се заредим, спомагат индиректно за постигането на целите)
 • Креативност (създаване, пряко ни доближава към целите/ мисията)

Доста често се случва така, че най – важният квадрант въобще отсъства при хората, главно защото нямат ясно определена цел, ясно определена мисия и не са предали значимост на живота си. Хората, които успяват, винаги намират време за дейности в този квадрант и минимизират дейностите в останалите 3.

 

Квадрант 3: Не е важно, но е спешно

В тази графа влизат дейности, които не допринасят пряко към постигането/ осъществяването на целите ти/ мисията ти, но не търпят отлагане. Примери за това са:

 • Решаване проблеми на близки/ роднини, които не добавят стойност към целите ти (приятелски „услуги“, делегиране на задачи от твой приятел/ роднина на теб)
 • Нездравословни връзки (поддържане връзка с човек, който постоянно не проявява разбиране, приятелска и романтична такава)
 • Някои срещи (спешна среща с приятел/ половинката, която няма да допринесе за изпълняване целта ти)
 • Някои обаждания (ситуация, в която трябва да вдигнеш, за да вдигнеш, а не, за да получиш/ дадеш стойност)

В 90% от случаите, ситуациите, които спадат в тази графа могат да бъдат избегнати. Ако не си щастлив с половинката ти и вършиш неща, които отнемат от твоето време толкова, че не ти остава време да преследваш целите си – трябва да прецениш дали връзката е нещото, което искаш. На всеки се е налагало да свърши услуга на приятел/ близък веднага. Докато това би ти помогнало да имаш добри отношения със съответното лице, това не носи никаква стойност към целите ти.

Научи се понякога учтиво да отказваш, не се страхувай да казваш „не“, само за да „срещнеш“ очакванията на всички. На първо място трябва да изградиш себе си, ТИ си главния приоритет в живота си и чак след това – всички други. 

 

Квадрант 4: Не е важно, не е спешно

Дейностите в този квадрант не носят абсолютно никаква стойност към мисията/ целите ти. Най – често това са деяния, които наричаме „загуба на време“. Примери за това са:

 • Продължително гледане на телевизия (на предавания, които не носят стойнос за теб)
 • Продължително браузване в Интернет (безцелно такова)
 • Продължително браузване в социалните медии (безцелно такова)
 • Ненужни срещи (пилеене на време)
 • Ненужни разговори (в които не получаваш/ даваш стойност)

90% от обществото, след като „разкара“ дейностите от квадрант 1 и 3, моментално се озовава в квадрант 4. Квадрант 4 трябва да бъде лимитиран максимално, защото времето от този квадрант може да бъде уползотворено с дейности, които спадат в квадрант 3. Така ще сме една идея по – близко до нашата цел.

Stephen R. Covey, авторът на книгата „The 7 Habits of highly effective People“

За финал

Квадрант 1 носи  в себе си деяния, които пряко или непряко допринасят за нашите цели, но трябва да се извършат на момента. Опитай се да минимизираш ситуации, които те принуждават да участваш в такива дейности. Квадрант 2 съдържа дейности, които пряко допринасят за постигането на целите ти, опитай се да отделиш максимално време за този квадрант. Квадрант 3 не носи никаква стойност към целите ти, но дейностите трябва да се извършат на момента. Правилното планиране и учтивото отказване ще ти бъдат от полза. Квадрант 4  е квадрантът на загубеното време, той притежава 0 стойност относно целите ти – опитай се да го премахнеш изцяло от графика си.

[simple-author-box]

Източник: статията е лична преработка на информация/ идеи от „The 7 Habits of highly effective People“, Stephen R. Covey